Våra tjänster

Vi arbetar med problemlösningar som utmynnar i egna förslag på konstruktion. Vi arbetar också med konventionella total- och generalentreprenader mot Bygg- och Fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar.

Installation / Konstruktion

Vi tillhandahåller energieffektiva luftbehandlingssytem och kundanpassade system. Utför projektering, installation och service med hög kvalité och miljötänk.

OVK

Vi utför OVK-besiktning av alla typer av ventilationssystem, efter utförd OVK lämnar vi även de åtgärdsförslag samt förslag på energioptimering.

Styr- och övervakning

Vi tillhandahåller energieffektiva system och kund anpassade lösningar. Utför projektering, installation och service med hög kvalitet inom styr- och övervakning.

Service / Luftinjustering

Vi utför service av alla typer av ventilations anläggningar.
För att förebygga driftstörningar och energieffektivisera anläggningen erbjuder vi även kontraktservice.

Undersökningar och utredningar

Vi utför undersökningar och utredningar av alla ventilationsproblem. Lösningar och förslag på åtgärder tas fram och presenteras i en rapport.

Rengöring

Vi utför rengöring av alla typer av ventilationssystem där vi levererar tydliga protokoll och rapporter med bilder på utfört arbete.

Några av våra kunder

Våra leverantörer

  • Logo
  • Logo
Historia

Historia

HA Ventilations företagshistoria Företagets historia sträcker sig tillbaka till i början av 1960-talet i Vagnhärad. Där drev “Turebergs-Kalle” tillverkningsindustri med bl.a. tillverkning av ventilationsaggregat av märket “Ventzer”. Man tillverkade också egna fläkthjul och kåpor samt kamflänsbatterier.

Man bedrev även yrkesskoleverksamhet i lokalerna. Verksamheten sysselsatte omkring 50 personer. I slutet av 1960-talet döptes bolaget om till HA Ventilation AB. 

Under -70 och -80-talet bedrevs entrepenadverksamhet med bl.a. Stockholms läns landsting och Stockholms Idrottsförvaltning som stora beställare.

Nuvarande ägare och ledning övertog ansvaret för verksamheten i oktober 1997. I januari 1999 flyttade hela verksamheten dvs verkstad och kontor till Hardemogatan, Bandhagen i södra Stockholm.

Ledning

Sune Modin
Sune Modin
VD
Emilie Modin
Emilie Modin
Ekonomichef
Thomas Tillgren
Thomas Tillgren
Arbetschef/Installation
Patrik Fast
Patrik Fast
Arbetschef/Styr
Peter Fransson
Peter Fransson
Arbetschef/OVK

Vill du jobba hos oss?

Nyheter