Våra verksamhetsområden

 • Konstruktion
 • Installation
 • Service
 • OVK-besiktningar
 • Besiktningsåtgärder
 • Luftinjustering
 • Styr- och regler
 • Webblösningar
 • Kyla
 • Kanalrengöring
 • Radon
 • Energibesiktningar

Vi arbetar med problemlösningar som utmynnar i egna förslag på konstruktion. Vi arbetar också med konventionella total- och generalentreprenader mot Bygg- och Fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar.