Installation/Konstruktion

Vi konstruerar och projekterar alla totalentreprenader själva. Handlingarna framställs i MagiCAD.
Detta utförs i nära samarbete med vår egen styravdelning.
När det gäller problemlösningar/förslag brukar vi starta vårt uppdrag med en förstudie där en systemlösning presenteras.

Därefter kan kunden bestämma om man vill gå vidare med konstruktion- och installationsfasen.
Vid val av systemlösning arbetar vi för totalekonomiska lösningar där vi beräknar livscykelkostnaden (LCC analys) för anläggningen.

Vi upprättar även handlingar och ritningar på befintliga anläggningar.
I entreprenader har vi erfarna projektledare som även samordnar el- och kraft installationer, byggnationer och vvs installationer.
Vi har välutbildade montörer som utför installationerna i enlighet med gällande miljö- och kvalitetspolicy.
Under installationsskedet i projekten läggs stor vikt vid kvalitetssäkrande åtgärder och dokumentation av de olika momenten.

Vår ambition och målsättning i installationsskedet är att uppnå en god logistik med korta ledtider och snabb genomloppstid för att hålla nere kostnaderna i projektet.

Förutsättningar:

  • KMA planer
  • Systematiskt miljöarbete
  • Egenkontroller
  • Riskanalyser
  • Tidplanering
  • Skyddsronder