Rengöring

Ett energieffektivt ventilationssystem måste underhållas för att bibehålla energieffektivitet och ett bra inomhusklimat. Inget ventilationssystem fungerar bra om kanaler, don och fläktar är försmutsade.

Med stor erfarenhet av alla typer av ventilationssystem tar vi oss an ventilationsrengöringar med vår egen erfarna personal.
Under rengöringsarbetet dokumenteras arbetet noga för att redovisas för kunden på ett bra och tydligt sätt.

Hur ofta bör ett ventilationssystem rengöras?
Vi brukar tipsa om att rengöra ventilationssystem innan OVK skall utföras för att på så sätt ge största möjliga förutsättning att få ut rätt luftflöde från systemen.

På så sätt fångas också felaktigheter upp innan besiktning och kan åtgärdas.