Kvalité

Ansvar och hänsyn till miljö och människa

Utvecklingen går tveklöst i riktning mot bättre kvalitet och ett tänkande som tar hänsyn till människans krav på en god inomhusmiljö. För att uppfylla dessa krav så krävs det att alla inom företaget är delaktiga och informerade om verksamheten.Hos oss är det projektledare och konstruktör som tillsammans med kunden fastställer nivån och krav på slutprodukterna. Det kan gälla val av material som är återvinningsbart såväl som låg energiförbrukning på anläggningen i sin helhet.

Under installationsskedet utförs egenkontroller och samordnade provningar som dokumenteras ingående.

Vid slutbesiktning av anläggningen lämnas dokumentation avseende anläggningens slutliga utformning och dess drift- och skötselanvisningar.

Sammanfattningsvis så är vår ambition att kundens förväntningar skall uppfyllas i alla skeden i byggprocessen.