Undersökningar och utredningar

Ibland fungerar inte allt som det ska och det löser vi med erfaren och välutbildad personal som tar sig an alla typer av problem med ventilation och klimat i bostäder och på arbetsplatser.
Med rätt kunskap och rätt verktyg för att mäta luftflöden, temperaturer, luftfuktighet mm. löser vi era problem.

Problem som stopp och läckage i kanalsystem och skorstenskanaler undersöker vi med inspektionskamera.

För kontroll av otäta kanaler utförs täthetsprovning (provtryckning).
Otäta kanaler åtgärdas med samtliga på marknaden godkända metoder och produkter.

Inför ombyggnation av självdragsventilation till mekanisk ventilation (fläktstyrt) utför vi kartering av kanalsystem.

Vi utför radonmätningar samt åtgärder.