OVK

Med våra certifierade och erfarna funktionskontrollanter åtar vi oss OVK-besiktningar av alla typer av ventilationssystem.

Det är byggnadsägaren som bär ansvaret för att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs i rätt tid.
Kommunens byggnadsnämnd håller kontroll på att frister (se nedan tabell) hålls och anmärkningar vid besiktningarna åtgärdas.

 

 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år N
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år N
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation N

 

Varför OVK?

Målet med en OVK besiktning är att ventilationssystemet skall utredas på ett korrekt sätt. Det man kontrollerar är de olika krav som ställdes vid tidpunkten för det beviljade bygglovet för fastigheten eller ventilationssystemet och att detta fortfarande stämmer. Om besiktningsmannen upptäcker allvarliga fel vid en OVK besiktning kan ventilationssystemet komma att underkännas. Fastighetsägaren måste då åtgärda de upptäckta felen.