Styr- och Övervakning

Fastigheter ställer höga krav på integration av olika tekniska system inom områdena ventilation, värme, elteknik, belysning, kommunikation och säkerhet.Vi strävar efter att skapa tekniskt genomtänkta lösningar, med fokus på energibesparing, samtidigt som hänsyn tas till att skapa logiska och lättanvända system för förvaltningsskedet.

 

  • Vi har valt att arbeta med DUC/PLC från Siemens, Regin, Fidelix samt Tridium.
  • På SCADA nivå arbetar vi med Desigo CC, EXOScada, Webvision samt Niagara4.


Programmering på DUC och SCADA nivå utförs av egen certifierad och kompetent personal.
En ekonomiskt fördelaktig lösning för att slippa investera i en egen DHC för övervakning av anläggningen tillhandahåller vi plats på vår DHC.
Man får där möjlighet att justera börvärden och tidkanaler etc.
I och med detta får man möjligheten att optimera anläggningen.
Allt åtkomligt via vår egen portal baserad på HTML5 som är lättåtkomlig via valfri mobil enhet (Android, Iphone mm).